Ragnhild er tatt ut på landslagssamling.

ragnhildRagnhild Skauen (9 år) skal siste helga i mai delta på landslagssamling i Oslo for barn og ungdom. I den forbindelse har Bladet Vesterålen laget en sak om dette både på nett og i papiravisen.

Sist gang klubben hadde en representant med på en tilsvarende samling, var det Jon Fredrik Åsvang som deltok. Det er nå ca 10 år siden.

Posts created 541

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top